Berekening verlichtingsniveau

BEREKENEN VAN HET MINIMALE VERLICHTINGSNIVEAU:

 

De te installeren gemiddelde verlichtingssterkte is hoger dan de standaard verlichtingssterkte. Voor algemene verlichting dient deze te worden berekend met de volgende formule uit NEN 1890:
E(?)=[ E(?) * n(?)] / gHierin is:E(?) = te installeren gemiddelde verlichtingssterkteE(?) = standaard verlichtingssterkten(?) = nieuwwaarde-indexg = gelijkmatigheidindex De nieuwwaarde-index is de verhouding van de gemiddelde verlichtingssterkte op een werkvlak die door de nieuwe, nog niet vervuilde, installatie wordt geleverd en de gemiddelde verlichtingssterkte op dat werkvlak aan het einde van de onderhoudsperiode. Het is een maat voor de invloed van de veroudering en vervuiling van lampen, armaturen en ruimte. Zijn er geen getallen over de teruggang van de lichtbron bekend, dan moet voor n(?) een waarde van 1,4 aangehouden worden. Bij toepassing van hoogfrequente verlichting kan een lagere waarde worden aangehouden, omdat daarbij de zogenoemde lichtterugval minder is.