Brandblussers

INFORMATIE BRANDBLUSSERS.

Brandblussers vormen een belangrijke schakel in de brandveiligheid van een gebouw. 85% van de branden wordt met een draagbare brandblusser geblust.Daarom wordt er veel aandacht geschonken aan de betrouwbaarheid, bedieningsgemak en de bluscapaciteit van een blusapparaat. De projectering van brandblussers is maatwerk en afhankelijk van de brandrisico's.

 

BRANDBEVEILIGING IN ZONES

Als eerste moet het pand in verschillende zones worden verdeeld, dit is op basis van het brandrisico maar ook op het gebruik. De oppervlakte van een dergelijk zone bepaalt het aantal brandblussers dat minimaal aanwezig moet zijn.

 

DE BASIS BRANDBEVEILIGING VAN UW PAND

Uitgaande van een normaal brandrisico moet geplaatst worden:Per 150 M2 minimaal 1 brandblusser met een inhoud van 6kg poeder of 6l schuim;Per 225 M2 minimaal 1 brandblusser met een inhoud van 9kg poeder of 9l schuim;minimaal 2 blustoestellen per zone;Als een zone kleiner is dan 100M2 voldoet men met 1 blustoestel van minimaal 6kg poeder of 6l schuim;De blustoestellen moeten altijd goed bereikbaar zijn en zich maximaal op 20 meter loopafstand bevinden;

 

ADDITIONELE BRANDPREVENTIE

Naast de brandblustoestellen voor de basis beveiliging worden aanvullende brandblussers geplaatst bij bijzondere risico’s zoals keukens, chemieopslag, machines en dergelijke. Hiervoor kunt u ook draagbare blusmiddelen met een inhoud kleiner dan 6 kilo of 6 liter, of koolzuursneeuwblussers gebruiken.

 

DE PLAATSING VAN BRANDBLUSSER

Het is van belang dat een brandblusser altijd goed bereikbaar is, dus niet achter een deur ophangen. De bovenkant van de brandblusser moet op ca 1meter boven de vloer hangen.

 

PICTOGRAMMEN

Uw brandblusmiddelen moeten altijd zijn voorzien van pictogrammen, zo dat in geval van calamiteiten het duidelijk is waar welk blusmiddel hangt.

 

WELK TYPE BRANDBLUSSER HEB IK NODIG?

U hebt de keuze uit poeder, schuim of Co2 brandblussers Het type hangt af van het brandgevaar en de aanwezige elektronica.Voor kantoren of vergelijkbare situaties worden in het algemeen schuimbrandblussers toegepast. Deze brandblussers hebben een zeer goed blusvermogen op vaste stoffen (A klasse) en zijn veilig te gebruiken bij elektronica, zoals computers, kopieermachines en faxen.De poederblussers wordt normaal gesproken toegepast als het brandgevaar zeer hoog is of in ruimtes waar het poeder geen nadelig effect op heeft. U ziet ze vaak buiten bij benzinestations.De C02 brandblusser is een speciale brandblusser die wordt geadviseerd in hoogwaardige technische ruimtes zoals server ruimtes.

 

BLUSSTOFFEN:

Klasse A: vaste stof zoals: hout, papier en textiel.Klasse B: vloeistof zoals: olie, benzine, verf, vernis en kunststoffen.Klasse C: gassen zoals: propaan, butaan, aardgas en acetyleen.Klasse D: metalen zoals: magnesium en natrium.