ENDE Calculatietabellen

INVLOEDEN VAN DE BOUWPLAATS

 

SLECHTE INVLOED:

Bij ongeplaveide, zanderige, modderige of lange transportwegen naar de bouw, verhindering of verzwaring van het materiaaltransport door bouwgreppels, niet gereed zijnde trappen, afwezigheid van bouwliften / kranen, slecht werklicht, slechte watertoevoer of te ver weg liggende materiaalopslagplaatsen en kantine / omkleed ruimten. De montagetijden kunnen bij zulke, bouwplaatsen verhoogd worden. Correctiefactor: 1,1 - 1,2

 

ONGUNSTIGE INVLOED:

Als slechts een deel van de hier voorgenoemde verzwaringen aanwezig is, dan is de bouwplaats ongunstig. In deze groep vallen ook montages in bewoonde huizen. Hierop zijn de montagetijden in de tabellen afgestemd.

 

GUNSTIGE INVLOED:

Gunstig zijn de verhoudingen in de nieuwbouw met goede aanvoer- en transportwegen,. goed begaanbare trappen, bouwliften / kranen, goede licht- en watervoorziening en voorbereide sparingen in wanden en vloeren.Correctiefactor: 0,8

 

TRANSPORTEN VAN BIJZONDER ZWARE OF OMVANGRIJKE APPARATEN:

Dit zijn apparaten, die beslist niet door 2 of 3 man te transporteren zijn. Voor zover ze in elementen systeem geconstrueerd zijn worden ze in de regel in eenheden geleverd en op de bouw samen gebouwd. Het voornoemde is in de tabellen verwerkt. Bij compact geleverde apparaten, die wel door 2 of 3 man in de bouw gebracht kunnen worden kan de montagetijd verminderd worden.Correctiefactor: 0,6 - 0,75

 

MONTAGE VAN VERWARMINGSLICHAMEN:

De voor eenheidslichamen (Radiatoren, convectoren, ventilatie a.c.-units, luchtverhitters enz.) aangegeven tijden gelden voor de montage - van Luchtinstallaties met maximaal 15 stuks. Voor grotere hoeveelheden wordt de volgende correctiefactor aanbevolen:Bij 016 - 050 stuks 0,95Bij 051 - 100 stuks 0,90Bij 101 - 150 stuks 0,85Bij 151 - 200 stuks 0,80Daarboven 0,75

 

HOOGBOUW

De tabelwaarden gelden voor gebouwen met maximaal 5 verdiepingenBij meer verdiepingen kan met de volgende correctiefactor gerekend worden:Bij 06 - 12 verdiepingen 1,05Bij 13 - 19 verdiepingen 1,10Daarboven 1,15

 

VOOR MEER INFORMATIE VOOR ZOALS TABELLEN MET MONTAGETIJDEN IS TE DOWNLOADEN MET DE ONDERSTAANDE LINK.