Jargon in de bouw

Aanbieding Een wilde gok, uitgewerkt op twee cijfers achter de komma.
Laagste aanbieder Een aannemer die zich afvraagt wat hij vergeten is.
Kostprijscalculatie De prijs van bouwen in de hemel.
Projectleider De dirigent van een orkest waarvan elk lid een ander stuk muziek voor zich heeft liggen.
Kritieke pad methode Een techniek om op alles achter te lopen terwijl alles perfect onder controle is.
Staking Een poging om de eiproductie te verhogen door de kip uitte wringen.
Opleverdatum Het moment waarop de boetes beginnen.
Boete Een straf voor het niet bereiken van het onmogelijke.
Auditors Mensen die komen kijken als de oorlog is afgelopen om de gewonden nog een trap na te geven.
Advocaten Mensen die na de auditors komen en de gewonden beroven.