Kruipluiken

WELKE AFMETINGEN MOET EEN KRUIPGAT (TOEGANG TOT KRUIPRUIMTE) MINIMAAL HEBBEN?

Helaas is hier geen duidelijke wet- en regelgeving voor. In diverse publicaties wordt gesproken over een diameter van minstens 60 cm. Een tweede opening voor het binnenbrengen van hulpmaterieel, als vluchtmogelijkheid en voor ventilatie verdient aanbeveling. De maten van het kruipgat zijn mede afhankelijk van de hoogte van de kruipruimte. Een geringe hoogte vereist een grotere afmeting van het kruipgat in verband met het draaien van het lichaam direct na of zelfs tijdens in het kruipgat.

Het verdient aanbeveling om het bouwen zonder kruipruimten te stimuleren.

Kruipruimtes zijn vaak moeilijk toegankelijk en erin werken is niet zonder gevaar. Om veilig te werken in kruipruimtes, moeten er een aantal maatregelen genomen worden. De toegang tot een kruipruimte moet minimaal zestig bij zestig centimeter zijn. Het openen van meerdere toegangen biedt extra ventilatie en betere vluchtmogelijkheden in tijd van nood. Iedere opening dient goed afgezet te worden. Bij kruipruimtes wordt gewerkt met minstens twee man, van wie er altijd één buiten de kruipruimte moet zijn. De film gaat in op enkele gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan, zoals het optreden van een zuurstoftekort, het vrijkomen van gassen en dampen en het ontstaan van een brand. Het gebruik van verlichting en apparatuur wordt nader toegelicht. Het is beter om niet of zo min mogelijk te lassen of te solderen in kruipruimtes. De film noemt maatregelen die men in acht moet nemen als er toch gelast of gesoldeerd moet worden. Bij het werken in kruipruimtes is het aan te bevelen het werk af ten toe te onderbreken.