MIVA Voorzieningen

ITS & MIVA UITGANGSPUNTEN

 

De toegankelijkheid van een gebouw hangt af van veel factoren. Mensen met een functiebeperking willen, voordat zij ergens naar toe gaan weten of zij er kunnen komen, binnen kunnen komen en gebruik kunnen maken van de voorzieningen die worden aangeboden.

 

Zij zijn daarom gebaat bij goede, onafhankelijke en betrouwbare informatie over de toegankelijkheidprestatie van het te bezoeken gebouw of object. De enige informatie die aan deze criteria voldoet is het Internationaal Toegankelijkheidssymbool (ITS).

 

Het hebben van een ITS is geen wettelijke verplichting, maar is vooral een extra kwaliteit van het gebouw of object. De getoonde voorzieningen zijn grotendeels overgenomen in “De Geboden Toegang”, welke tegenwoordig zijn samengevat in het “Handboek voor Toegankelijkheid”.

 

Het ITS is een initiatief van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad). De uitvoeringen van de ITS-keuringen zijn door de CG-Raad gedelegeerd aan de stichting Projectbureau Toegankelijkheid (PBT).

 

DE ROL VAN DE CG-RAAD

De CG-Raad is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en de vaststelling van de criteria voor toegankelijkheid (basis hiervoor is de laatste druk van het Handboek voor Toegankelijkheid). De uitgangspunten voor toekenning van een ITS (wettig beschermd beeldmerk) zijn door de CG-Raad vastgelegd. De CG-Raad stelt de procedures vast die leiden tot toekenning, afwijzing of aanhouding van het ITS. De uitvoering van de keuring zelf is ondergebracht bij het Projectbureau Toegankelijkheid (PBT).

 

Voor meer informatie voor zoals afmetingen en tekeningen download de onderstaande pdf.