STABU

BOUWBREED INFORMATIESYSTEEM
Stichting STABU, opgericht op 13 oktober 1976, is een samenwerkingsverband tussen de partners in de bouwnijverheid. De naam is een afgeleide van de taak waarvoor zij staat: het uitgeven en beheren van de gestandaardiseerde bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw.

 

DOELSTELLING VAN STABU:
Alle partijen in het Nederlandse bouwproces gebruiken in alle fasen de STABU-producten als onderlegger voor hun kwalitatieve informatiebehoefte en informatie-uitwisseling, dit in een eendrachtige samenwerking met de andere informatieleveranciers op dit terrein en aangelegen terreinen zoals de getekende informatie en de kosteninformatie.

 

STABU EN INSTALLATIETECHNIEK:
Ook Adviseurs en Installateurs maken dus gebruik van de STABU methodiek voor de opbouw van bestekswerk, begrotingen, tekenwerk en calculaties. Hieronder aangegeven de opbouw van installatietechnische hoofdstukken binnen de STABU methodiek.

 

ADRESGEGEVENS
Stichting STABU Postbus 36 6710 BA EDE Willy Brandtlaan 81 6716 RJ EDE Tel. (0318) 63 30 26 Fax (0318) 63 59 57 E-mail: postmaster@stabu.nl

00 ALGEMEEN
0001 ALGEMENE OMSCHRIJVING
0002 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS
0003 WERKZAAMHEDEN DERDEN
0004 AANBESTEDING/INSCHRIJVING

01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN
0101 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN
0102 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN AANSLUITEND OP DE U.A.V.
0103 VERZEKERINGEN
0104 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN
0105 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
0106 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN
0500 ALGEMEEN
0531 LOODSEN EN KETEN
0532 BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL
0533 BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL
0534 SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK
0541 INRICHTING WERKTERREIN
0542 AFSLUITINGEN EN RECLAME
0543 TIJDELIJKE TERREINVERHARDINGEN
0550 MAATVOERING
0551 OPMETEN
0552 UITZETTEN
0561 TIJDELIJKE DRAINAGE
0562 TIJDELIJKE BEMALING
0571 TIJDELIJKE DAMWANDEN
0572 TIJDELIJKE PAALFUNDERINGEN
0573 ANKERS TIJDELIJKE DAMWANDEN
0574 BEWERKINGEN TIJDELIJKE FUNDERINGSPALEN

14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE
1400 ALGEMEEN
1411 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
1412 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
1413 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN
1420 BESTAAND WERK
1431 STEENACHTIGE BUISLEIDINGEN
1432 METALEN BUISLEIDINGEN
1433 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
1438 VERBINDINGEN
1440 GOTEN
1451 PUTTEN
1452 AFSCHEIDERS
1453 KOLKEN
1454 TANKS
1460 APPENDAGES
1461 APPENDAGES IN LEIDINGEN
1481 ISOLATIE

47 BINNENINRICHTING
4700 ALGEMEEN
4731 KASTEN
4732 STELLINGEN
4733 GARDEROBES
4734 CONTAINERS EN BAKKEN
4741 AANRECHT-, WERK- EN BUFFETBLADEN
4742 BALIES
4744 ZITMEUBELS
4751 BEWEGWIJZERING
4752 RECLAME-OBJECTEN
4760 GEBOUWAANKLEDING EN DECORATIE
4780 STELPOSTEN

50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN
5000 ALGEMEEN
5011 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
5012 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
5031 DAKGOTEN
5032 DAKGOOTBEKLEDINGEN
5041 METALEN BUISLEIDINGEN
5042 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
5048 VERBINDINGEN
5050 APPENDAGES
5051 APPENDAGES IN LEIDINGEN
5060 TANKS
5062 FILTERS

51 BINNENRIOLERING
5100 ALGEMEEN
5111 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
5112 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
5113 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN
5131 METALEN BUISLEIDINGEN
5132 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
5133 STEENACHTIGE BUISLEIDINGEN
5138 VERBINDINGEN
5141 GOTEN
5142 PUTTEN
5143 AFSCHEIDERS
5150 POMPEN EN TANKS
5161 APPENDAGES IN LEIDINGEN
5162 APPENDAGES AAN LEIDINGEN
5163 APPENDAGES OM LEIDINGEN
5164 SLANGEN
5181 ISOLATIE
5182 ISOLATIE-AFWERKINGEN

52 WATERINSTALLATIES
5200 ALGEMEEN
5211 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
5212 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
5213 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN
5231 METALEN BUISLEIDINGEN
5232 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
5233 VERDELERS EN VERZAMELAARS
5234 STEENACHTIGE BUISLEIDINGEN
5238 VERBINDINGEN
5240 POMPEN EN APPARATEN
5251 VOORRAADTOESTELLEN
5252 DOORSTROOMTOESTELLEN
5261 APPENDAGES IN LEIDINGEN
5262 APPENDAGES AAN LEIDINGEN
5263 APPENDAGES OM LEIDINGEN
5281 ISOLATIE
5282 ISOLATIE-AFWERKINGEN

53 SANITAIR
5300 ALGEMEEN
5311 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
5330 SANITAIRCOMBINATIES
5331 CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES
5332 DOUCHE-, BAD- EN BIDETCOMBINATIES
5333 WASTAFEL- EN WASTROGCOMBINATIES
5334 GOOTSTEEN- EN SPOELBAKCOMBINATIES
5370 KRANEN EN KRAAN-AFVOERCOMBINATIES
5380 TOEBEHOREN SANITAIR

54 BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES
5400 ALGEMEEN
5411 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
5412 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
5413 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN
5431 METALEN BUISLEIDINGEN
5438 VERBINDINGEN
5440 BRANDBLUSTOESTELLEN
5450 APPENDAGES
5460 FLESSEN EN TANKS

55 GASINSTALLATIES
5500 ALGEMEEN
5511 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
5512 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
5513 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN
5531 METALEN BUISLEIDINGEN
5532 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
5533 VERDELERS EN VERZAMELAARS
5538 VERBINDINGEN
5540 FLESSEN EN TANKS
5551 APPENDAGES IN LEIDINGEN
5552 APPENDAGES AAN LEIDINGEN
5553 APPENDAGES OM LEIDINGEN

56 PERSLUCHT- EN VACUUMINSTALLATIES
5600 ALGEMEEN
5611 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
5612 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
5613 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN
5631 METALEN BUISLEIDINGEN
5632 VERDELERS EN VERZAMELAARS
5633 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
5638 VERBINDINGEN
5640 APPARATEN, FLESSEN EN TANKS
5651 APPENDAGES IN LEIDINGEN
5652 APPENDAGES AAN LEIDINGEN
5653 APPENDAGES OM LEIDINGEN
60 VERWARMINGSINSTALLATIES
6000 ALGEMEEN
6011 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
6012 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
6013 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN
6014 PROEFOPSTELLINGEN
6031 METALEN BUISLEIDINGEN
6032 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
6033 VERDELERS EN VERZAMELAARS
6034 METALEN KANALEN
6035 KUNSTSTOF KANALEN
6038 VERBINDINGEN
6041 VERWARMINGSLICHAMEN, NATUURLIJKE AFGIFTE
6042 VERWARMINGSLICHAMEN, GEFORCEERDE AFGIFTE
6051 CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
6052 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
6060 FLESSEN EN TANKS
6071 APPENDAGES IN LEIDINGEN EN KANALEN
6072 APPENDAGES AAN LEIDINGEN EN KANALEN
6073 APPENDAGES OM LEIDINGEN EN KANALEN
6074 APPENDAGES VERWARMINGSLICHAMEN
6081 ISOLATIE
6082 ISOLATIE-AFWERKINGEN
6083 REGELAPPARATUUR

61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES
6100 ALGEMEEN
6111 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
6112 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
6113 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN
6114 PROEFOPSTELLING
6131 MINERALE KANALEN
6132 METALEN KANALEN
6133 KUNSTSTOF KANALEN
6138 VERBINDINGEN
6141 LUCHTBEHANDELINGSKASTEN
6142 VENTILATIE-, VERWARMINGS- EN BEVOCHTIGINGSAPPARATEN
6143 VENTILATOREN
6151 BINNENROOSTERS
6152 BUITENROOSTERS EN DAKKAPPEN
6160 APPENDAGES
6181 ISOLATIE
6182 ISOLATIE-AFWERKINGEN
6183 REGEL- EN SCHAKELAPPARATUUR

62 KOELINSTALLATIES
6200 ALGEMEEN
6211 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
6212 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
6213 BEPROEVEN, REGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN
6214 PROEFOPSTELLING
6231 METALEN BUISLEIDINGEN
6232 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
6233 VERDELERS EN VERZAMELAARS
6238 VERBINDINGEN
6241 CENTRALE KOELAPPARATEN
6242 LOKALE KOELAPPARATEN
6251 KOELLICHAMEN, GEFORCEERDE AFGIFTE
6252 KOELLICHAMEN, NATUURLIJKE AFGIFTE
6260 TANKS
6271 APPENDAGES IN LEIDINGEN
6272 APPENDAGES AAN LEIDINGEN
6273 APPENDAGES OM LEIDINGEN
6274 APPENDAGES KOELLICHAMEN
6281 ISOLATIE
6282 ISOLATIE-AFWERKINGEN

68 REGELINSTALLATIES
6800 ALGEMEEN
6811 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
6812 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
6813 KEURING EN BEPROEVING
6831 MEETORGANEN EN OPNEMERS
6832 REGELAARS
6833 CORRIGERENDE ORGANEN
6834 BEDIENENDE ELEMENTEN
6841 VERWERKINGSAPPARATUUR
6851 SCHAKEL- EN VERDEELEENHEDEN
6852 OMVORMERS

70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES
7000 ALGEMEEN
7011 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
7012 WERKBESCHEIDEN
7013 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN
7014 REVISIEBESCHEIDEN
7016 PROEFOPSTELLINGEN
7020 BESTAAND WERK
7031 TRANSFORMATOREN
7032 AGGREGATEN
7033 OMZETTERS
7034 ACCUMULATOREN
7035 NO-BREAKSYSTEMEN
7036 FILTERS
7037 BLINDSTROOMCOMPENSATOREN
7038 TRANSFORMATORSTATIONS, VOORAF VERVAARDIGD
7041 KANALISATIE
7042 BUISLEIDINGEN EN SLANGEN
7043 DOORVOERINGEN
7051 SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN, HOOGSPANNING
7052 SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN, LAAGSPANNING
7053 RAILKOKERSYSTEMEN
7054 MEETINSTRUMENTEN
7055 BEVEILIGINGSTOESTELLEN
7061 ENERGIEKABELS, HOOGSPANNING
7062 ENERGIEKABELS, LAAGSPANNING
7063 INFORMATIE- EN SIGNAALKABELS
7064 DRADEN
7065 TOEBEHOREN DRAAD/KABEL
7071 SCHAKELAARS, HOOGSPANNING
7072 SCHAKELAARS, LAAGSPANNING
7073 CONTACTDOZEN EN AANSLUITMATERIAAL, HOOGSPANNING
7074 CONTACTDOZEN EN AANSLUITMATERIAAL, LAAGSPANNING
7075 SCHAKELAARCOMBINATIES
7078 SPANNINGSRAILS
7081 VERLICHTINGSARMATUREN
7082 LAMPEN
7083 VERWARMINGSTOESTELLEN EN KABELS
7084 ELEKTRISCHE TOESTELLEN
7088 AARDINGS- EN BLIKSEMAFLEIDERMATERIALEN

75 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES
7500 ALGEMEEN
7510 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN INSTALLATIEDELEN
7511 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN INSTALLATIE-ONDERDELEN
7512 WERKBESCHEIDEN
7513 METEN, BEPROEVEN/INREGELEN, IN BEDR. STELLEN EN CONTR.
7514 REVISIEBESCHEIDEN
7515 BEDIENINGSINSTRUCTIE/OPLEIDING
7516 PROEFOPSTELLINGEN
7520 BESTAAND WERK
7531 CENTRALE COMMUNICATIE-APPARATUUR
7532 CENTRALE-VERWERKINGSAPPARATUUR
7533 BEDIENINGS-/SIGNALERINGSPANELEN
7537 VOEDINGSAPPARATUUR
7541 SIGNAALZEND-ONTVANGSTAPPARATUUR
7542 SIGNAALBEHANDELINGSAPPARATUUR
7543 SIGNAALONTVANGST-WEERGAVE APPARATUUR
7544 SIGNAALOPNAME-WEERGAVE APPARATUUR
7545 LICHT-/GELUIDSIGNAALAPPARATUUR
7546 COMMUNICATIE-APPARATUUR
7551 REGISTRATIE-APPARATUUR
7552 MELD-/DETECTIE-APPARATUUR
7553 GRENDELINGS-/ONTGRENDELINGSAPPARATUUR
7561 INFORMATIEKABELS/-LEIDINGEN
7562 RANGEERDRADEN/-SNOEREN EN AANSLUITSNOEREN
7565 TOEBEHOREN INFORMATIEKABELS
7571 VERBINDINGSMATERIAAL
7572 SIGNAALVERDELERS
7573 SCHAKEL- EN AANSLUITMATERIAAL
7581 GEGEVENSUITVOERAPPARATUUR
7582 SOFTWARE
7583 GEGEVENSDRAGERS
78 GEBOUWENBEHEERSYSTEMEN
7800 ALGEMEEN
7811 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
7812 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
7813 NIET-AUTONOME FUNCTIES
7814 AUTONOME FUNCTIES
7815 MENS-MACHINEDIALOOG
7816 BEVEILIGING
7817 BEHEERFUNCTIES
7831 SYSTEEMPROGRAMMA'S
7832 APPLICATIEPROGRAMMA'S
7833 DATABEHANDELING
7841 CENTRALE VERWERKINGSAPPARATUUR
7842 RANDAPPARATUUR

80 LIFTINSTALLATIES
8000 ALGEMEEN
8011 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
8012 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
8013 KEURING
8031 LIFTKOOIEN
8032 CONSTRUCTIES IN SCHACHT, MACHINE- EN SCHIJVENRUIMTE
8033 AANDRIJVINGEN
8034 BESTURING EN SIGNALERING
8035 SCHACHTTOEGANGEN
8080 TOEBEHOREN
81 ROLTRAPPEN EN ROLPADEN
82 HEF- EN HIJSINSTALLATIES
83 GOEDERENTRANSPORT- EN -DISTRIBUTIESYSTEMEN

84 GEVELONDERHOUDINSTALLATIES
8400 ALGEMEEN
8411 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
8412 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
8413 BEPROEVING EN KEURING
8430 RAILTRAJECTEN
8440 DAKBALKEN EN -HAKEN
8450 DAK- EN GEVELWAGENS
8460 HANGSTEIGERS
8470 GEVELLADDERS
8480 GEVELBESCHERMINGSVOORZIENINGEN