Afwijkende montage radiatoren

Vermogen van radiatoren en convectoren in praktijksituaties Conform de ISSO-publicatie 66

BEPALING VERMOGEN NIET GENORMEERDE TOEPASSING (WANDOPSTELLING)

Het vermogen van een radiator in een van de normopstelling afwijkende praktijkopstelling
wordt berekend met formule:
Φs ≥ Φwv · φw · φa· φe · φo

Waarin:
Φs = het te selecteren vermogen van de radiator(en) [W]
Φwv = het werkelijk warmteverlies na correctie buitenwand (zie paragraaf 2.1) [W]
φw = correctiefactor voor ombouw en afwijkende plaatsing (omkasting, vensterbank)
Φa = correctiefactor voor de wand achter de radiator
φe = correctiefactor voor emissiefactor van het oppervlak van de radiator en/of de verflaagdikte
φo = correctiefactor voor overtemperatuur

Met behulp van deze formule kan het benodigde vermogen op basis van de warmteverliesberekening gecorrigeerd worden.

SITUATIE 4: ΦW RADIATOR KWARTSLAG GEDRAAID

Het gebruik van horizontale radiatoren voor verticaal gebruik wordt afgeraden, gebruik hiervoor speciaal ontwikkelde decorradiatoren. Is dit echter wel het geval hanteer dan in geval van één- of tweeplaatspaneelradiatoren als correctiefactor φw = 1,15.
Als we als voorbeeld een de dekken warmteverlies van 100Watt nemen dat volgt;
115 Watt ≥ 100 * 1,15 * 1 * 1* 1 (Staat dus gelijk aan 15%)

* BRON (ISSO)