Montage vorstbeveiliging TSA LB Units

 

Regelmatig worden wij geconfronteerd met foutive meldingen, of bevroren warmtewisselaars (TSA`s) in luchtbehandelingskasten, door foutief gepmonteerde vorstbeveiligingen.

Onderstaand de correcte manier van het plaatsen van een vorstthermostaat.
• Bij voorkeur het element middels een meng- ipv een hoeveelheidsregeling regelen.
• Draag zorg voor een goede luchtmenging voor het element. Bij mengsekties toepassen van parallel werkende kleppenregisters, naar elkaar gericht. Ook het positioneren van een filtersectie voor het element draagt zorg voor een betere luchtmenging.
• Positioneer het capillair van de vorstbeveligingsthermostaat, aan de uittredezijde van het element, achter de koudste pijp van ieder circuit (zie bijgevoegde tekening).

De koudste pijp van ieder circuit wordt met 300mm capillair beschermd.
(Dit zijn alle pijpen die uitkomen op de retour verzamelaar). Voor elementen met meer dan 1 rij is de retourpijp, aan de luchtuittrede, niet bereikbaar voor het capillair.
Het circuit wordt dan beschermd op de “koudste” pijp, van het onderhavige circuit, bereikbaar aan de uittredezijde, detail B. Voor het schakelen van een vorstthermostaat moet 300mm van het capillair onder de ingestelde temperatuur komen.
De gedeeltes van het capillair die direct in de luchtstroom zitten ,tgv het verspringen naar een ander circuit, afschermen. Deze stukjes capillair kunnen eenvoudig een temperatuur bereiken die onder de ingestelde waarde liggen.
Als de totale lengte van deze “koude” stukjes boven de 300mm komt, zal de vorstthermostaat gaan schakelen. De temperatuur van de pijpen, die je wilt beschermen, hoeft deze temperatuur echter nog niet bereikt te hebben.
De vorstbeveiliging zal dus te vroeg in werking treden.